Chloride
  • Det bidrar till att upprätthålla hydrosaline balans.
  • Det deltar i upprätthållandet av membranpotential, det vill säga spänningen som föreligger mellan insidan och utsidan av ett  cellmembran.