Sodium
  • Det är en väsentlig komponent i de extracellulära vätskorna i den mänskliga kroppen.
  • Det deltar i överföringen av nervimpulser, muskelsammandragningar.
  • Det bidrar till regleringen av syra-bas-balans och vatten-saltbalans och det är viktigt för   funktionen av nervsystemet.
  • Det bidrar till att upprätthålla det osmotiska trycket.
  • Det skyddar kroppen mot alltför stora vätske förluster.
  • Det reglerar retbarhet i muskler och permeabiliteten i cellmembranen.