Potassium
  • Det är involverat i ett flertal cellulära reaktioner.
  • Det bidrar till ett väl fungerande nervsystemet och ledningsförmåga för elektrisk impuls.
  • Det stödjer muskelfunktionen.
  • Det gynnar upprätthållande av normalt blodtryck.