Matè
  • källa till naturligt koffein;
  • stimulerande effekt på centrala nervsystemet.
Matè