Rosenrot
  • stimulerande effekt på mental aktivitet;
  • förbättrar koncentration, klarhet och stärker minnet.
Rosenrot