20 feb 2014

Här är vi nu!

Från och med nu härbärgerar vi i Varbergs hamn. Mer precis vid Stenaterminalen, där vi har både kontor och lager!