23 feb 2014

Besök från Italien!

Härligt besök från Italien. Go&Funs Exportmanager Massimiliano Conti och Exportassistent Emili Cvetkovic.