Kloridi
  • Ndihmon në ruajtjen e balancës së hidrosalinës.
  • Është pjesë e ruajtjes së membranës, psh.: në voltazhin që gjendet midis pjesës së brendshme .
  • lidhe të jashtme të mebmranës qelizore.