Sodiumi
  • Është një përbërës thelbësor i lëngjeve jashtëqelizore të trupit.
  • Është pjesë e transmetimit të impulseve nervore dhe kontraktimit të muskujve.
  • Kontribuon në rregullimin e balancës me bazë acidin dhe balancës midis ujit dhe kripës, si dhe është thelbësore për funksionimin e sistemit nervor.
  • Kontribuon në mbajtjen e presionit osmozik.
  • Mbron trupin ndaj humbjes së lëngjeve .
  • Rregullon hiperaktivitetin e muskujve dhe përshkueshmërinë e membranave të qelizave.