Potasiumi
  • Është pjesë e një sërë aktivitetesh qelizore.
  • Kontribuon në funksionimin e sistemit nervor dhe në drejtimin e impulseve elektrike.
  • Ndihmon funksionimin e muskujve.
  • Favorizon ruajtjen e normave të tensionit.