NJË INICIATIVË E MADHE NË DËBORË PËR GO&FUN! TURNEU PËRMBYLLËS I JAVËS SË RRËSHKITJES NË DËBORË, DO TË NISË PAS PAK!


Turneu Përmbyllës i Javës së Rrëshqitjes në Dëborë nga 1 deri më 23 Shkurt do të sjellë Go&Fun në dëborë me 4 faza përgjatë fundjavave, në qendrat kryesore të qyteteve të listuara në kalendar.

Operacioni i bashkëpunimit në marketing, zhvilluar me qëllimin e rritjes së shikueshmëria së markës, si dhe për t’u mundësuar borë-dashësve të shijojnë produktin, ka hartuar një program të detajuar: në fund të tatëpjetave, pranë teleferikëve të çdo pistë, për dy ditë (të Shtunën dhe të Dielën) do të ngrihet një strukturë e fryrë me ajër që do të ketë logon e Go&Fun në të dyja hyrjet e saj dhe në brendësi do të vendoset një bar, ku Pija e vetme Energjike që do të shërbehet do të jetë Go&Fun.

Jashtë kësaj strukture do të vendoset një skenë e madhe mbi të cilën do të performojnë këngëtarë, Dj dhe të ftuar të VIP. Radio 105, e cila është partnere në këtë eveniment, do të transmetojë drejtpërsëdrejti për dy orë nga vendi pritës dhe në çdo skenë të turneut reperi Klementino do të jetë i ftuari i përhershëm. Gjatë fazës së tretë në Limone Piemonte, i ftuari do të jetë këngëtari Luka Karboni.

Outside the structure there will be a big stage on which singers, dj sets and important guests will perform. Radio 105, partner of the event, everyday will broadcast two hours of live coverage from the hosting location, and in every stage of the tour the rapper Clementino will be a regular guest. During the third stage of Limone Piemonte the guest will be the singer Luca Carboni.

KIA Motors is the co-partner of the event, with an area dedicated to the test drive: one Go&Fun will be given to each one who will do the test drive! Here are the dates and the stages of the tour:
KIA Motors është partneri i këtij eventi, dhe do të ketë një zonë dedikuar për provat me makina: një pije Go&Fun do t’i jepet secilit që do të dojë provojë makinat! Këto janë datat dhe fazat e turneut:

8 - 9 Shkurt - Artesina (Provinca e Kuneos)
15 - 16 Shkurt - Limone Piemonte (Provinca e Kuneos)  
22 - 23 Shkurt - Bardonekia (Provinca e Torinos)  
1 - 2 Mars - Kourmajer

Published on : Jan 22 2014