Kontakte

Për Informacione:
info@goandfun.net

Shërbimi i Klientit :
sherbimiklientit@goandfun.al

Zyrat Qëndrore:
Lagjia 14, Rr. "Asti Gogoli", pranë shoqërisë
Ad . Pascucci Caffe
Shkozet, Durrës

Tel. (+355) 69 60 16 450
 (+355) 69 60 16 448

Go&Fun Green Energy Drink | Kontakte